25 sie 2015 / ALSTOM /

Łączenie innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie Alstom przedstawia najnowsze innowacje na targach CIGRE 2014

Podczas tegorocznej edycji CIGRE 2014, Alstom Grid prezentuje swoje najnowsze innowacje. CIGRE 2014 to odbywające się co dwa lata światowe forum branży energetycznej, które w tym roku zostało zorganizowane w Paryżu, we Francji. Doświadczenie i fachowa wiedza Alstom po raz kolejny umożliwiły opracowanie technologicznych rozwiązań, stanowiących twórcze połączenie inwencji i innowacji  w odpowiedzi na wyzwania energetyczne teraźniejszości i przyszłości. W tym roku specjaliści Alstom prezentują najnowsze innowacje firmy, których celem jest przekształcanie sieci energetycznych  w celu zrównoważonego rozwoju na świecie.

 Innowacje technologiczne zaprezentowane przez Alstom:

-   g3: Alstom jako pierwszy na świecie wdrożył ekologiczną alternatywę dla SF6 – gazu powszechnie stosowanego w urządzeniach wysokiego napięcia. Rewolucyjne rozwiązanie pozbawione SF6 pod nazwą g3 (ang. green gas for grid – „zielony” gaz dla sieci energetycznych) zostało opracowane wraz                     z firmą 3MTM – liderem w dziedzinie przedsięwzięć proekologicznych. g3 ma o 98% mniejszy wpływ na globalne ocieplenie klimatu niż SF6, jednocześnie oferując parametry działania porównywalne z SF6, dzięki czemu jest to technologia odpowiednia do wykorzystania w obecnej najnowszej generacji przyjaznych środowisku urządzeń wysokiego i ultrawysokiego napięcia. Alstom i RTE stworzyły już partnerstwo mające na celu uruchomienie urządzeń pilotażowych z wykorzystaniem technologii g3.

-   Wyłącznik prądu stałego: W ramach unijnego programu Twenties[1] Alstom opracował ultraszybki wyłącznik prądu stałego. Jest to ogromny krok w kierunku stworzenia sieci wysokiego napięcia prądu stałego (tzw. supergrid), efektywnie wykorzystującej duże ilości energii ze źródeł odnawialnych                          i umożliwiającej handel energią elektryczną pomiędzy kontynentami. Stworzony przez Alstom prototyp dokonał udanego przerwania prądu o natężeniu 5 200 A i napięciu 160 kV w czasie krótszym niż 5,5 milisekundy w warunkach rzeczywistych, uwzględniających wszelkie ograniczenia eksploatacyjne sieci przesyłowej prądu stałego wysokiego napięcia.

CIGRE 2014

Alstom wdrożył także system Asset Management Solution – kompleksowe rozwiązanie biznesowe służące maksymalizacji wartości i niezawodności zasobów elektrycznych klientów. W ramach tego systemu Alstom gromadzi i bada dane pochodzące ze wszystkich rodzajów zasobów elektrycznych, w tym także z urządzeń należących do osób trzecich. Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane systemy analityczne do dokonywania kompleksowej oceny warunków eksploatacji zasobów, na podstawie której można podejmować świadome decyzje z zakresu ich utrzymania i wymiany. Z kolei monitorowanie działania urządzeń elektrycznych w czasie rzeczywistym umożliwia przewidywanie usterek, a tym samym zmniejszenie wskaźnika awaryjności nawet o 70% i obniżenie kosztów utrzymania nawet o 30%.

Ostatnia z wdrożonych przez Alstom innowacji to stacja cyfrowa Digital Substation 2.0 – inteligentna technologia cyfrowa łącząca ogromny potencjał inteligentnej technologii cyfrowej obwodów pierwotnych   i wtórnych, która jest już wdrażana u naszych klientów. To najnowsze kompaktowe, uniwersalne rozwiązanie oferuje rozszerzenie aplikacji z zakresu sterowania i nadzoru stacji , poprawę bezpieczeństwa obsługi i redukcjęterenu wymaganego na budowę stacji. Digital Substation 2.0 umożliwia doskonalszą eksploatację inteligentnych sieci energetycznych i lepsze zarządzanie nimi z wykorzystaniem intuicyjnych pulpitów nawigacyjnych,  zapewniając pozyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji o danej części sieci. Rozwiązanie to oferuje optymalne zarządzanie siecią w czasie rzeczywistym poprzez monitorowanie dostępności, stanu i możliwości obciążenia dynamicznego zasobów sieci i podłączonych do niej urządzeń.

Innowacyjność to podstawa działania Alstom Grid, czego dowodem jest coroczne inwestowanie przez firmę 4% zysków ze sprzedaży w prace badawczo-rozwojowe. Eksperci Alstom ściśle współpracują  z międzynarodowymi organizacjami standaryzacyjnymi jak również z wiodącymi uczelniami. Zespoły specjalistów z dziedziny innowacji, pracujące w ponad 25 globalnych badawczo-rozwojowych centrach zaawansowanych technologii na całym świecie, tworzą przyszłość sieci energetycznych.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Wideo
RELACJA Z TARGÓW ŚWIATŁO 2015
Targi Poznańskie - pasja w działaniu!

Kalendarium

Nowe firmy