6 paź 2015 / Ministerstwo Gospodarki /

MOST ENERGETYCZNY POLSKA-LITWA

Integracja rynków energii elektrycznej Europy kontynentalnej i Państw Bałtyckich to główny celmostu energetycznego Polska-Litwa. Zaplanowane na 7 października 2015 r. przekazanie do eksploatacji stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis oraz nowej linii 400 kV Ełk Bis – Łomża to ostatni etap prac leżących wyłącznie po stronie polskiej.

Realizacja projektu przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych. Ma również zwiększyć udział Krajów Bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w europejskim rynku energii elektrycznej.

Ministerstwo Gospodarki

Dla polskich odbiorców korzyścią będzie wzmocnienie sieci przesyłowych w północno-wschodniej Polsce, co  przyczyni się do poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej oraz wzrostu bezpieczeństwa dostaw w regionie. Dla odbiorców na Litwie połączenie oznacza bezpośredni dostęp do zasilania z rynku kontynentalnego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach Priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, Działanie 10.1. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego. Szacunkowe unijne dofinansowanie całego projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa to  ok.  868 mln zł.

W ramach budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, po stronie polskiej w 2015 r. zrealizowanych zostało 11 zadań inwestycyjnych. Zakończenie realizacji transgranicznego odcinka Projektu Polska Litwa - budowy linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP – planowane jest w listopadzie 2015 r. Zakończenie inwestycji nastąpi po uruchomieniu linii 400 kV Ełk – Alytus (Olita) na Litwie.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Wideo
RELACJA Z TARGÓW ŚWIATŁO 2015
Targi Poznańskie - pasja w działaniu!

Kalendarium

Nowe firmy