Katalog
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Schneider Electric Polska Sp. z o.o

Schneider Electric Polska Sp. z o.o

Konstruktorska 12
02-673 Warszawa
Poland

(22) 511 82 00 poland.helpdesk@schneider-electric.com

www.schneider-electric.pl

Schneider Electric Polska Sp. z o.o

Schneider Electric jest globalnym specjalistą w zarządzaniu energią i automatyce. W 2014 roku firma zanotowała przychody w wysokości 25 mld euro i zatrudniała 170 tys. pracowników. Obsługuje klientów w ponad 100 krajach, wspomagając ich w procesie zarządzania energią i procesami w bezpieczny, niezawodny, efektywny  i zrównoważony sposób. Począwszy od prostych przełączników po złożone systemy operacyjne, nasze technologie, oprogramowanie oraz usługi udoskonalają sposób, w jaki klienci zarządzają energią i automatyzują swoje procesy. Nasze zintegrowane rozwiązania zmieniają oblicze przemysłu i miast oraz wzbogacają nasze życie.

Pomagamy w zarządzaniu energią i w jej oszczędnym wykorzystaniu

Nasza strategia jest oparta na prostej idei, że bardziej produktywne i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi jest zarówno zyskowne, jak i lepsze dla środowiska naturalnego. Misja Schneider Electric™ to jednoczesne wypełnianie trzech funkcji: menedżera ds. zarządzania energią, eksperta energetycznego oraz ekologicznego partnera.

Nasze podejście do aktywnej efektywności energetycznej obejmuje 4-stopniowy cykl działania:

Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej

 Pomiary

Instalowanie mierników energii i jakości zasilania wraz z przeprowadzeniem dogłębnego audytu energetycznego, stanowi pierwsze najważniejsze kroki przy wdrażaniu energooszczędności.

Działania podstawowe

Zastosowanie urządzeń o niskim zużyciu energii, materiałów izolacyjnych oraz rozwiązań w zakresie korekcji współczynnika mocy to zaledwie kilka metod zapewniających natychmiastowe oszczędności energii. Niemniej bez automatyki, środki te raczej doraźnie wpływają na obniżenie strat energii niż wprowadzają rzeczywistą

systemową redukcję jej zużycia.

Automatyzacja 

Zoptymalizowane systemy w rodzaju oświetlenia czy układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji stanowią kluczowy element tego, co nazywamy aktywną energooszczędnością —proces spowodowania trwałej zmiany poprzez pomiary, monitorowanie i kontrolę zużycia energii.

Monitorowanie

oprogramowanie do zarządzania energią i systemy zdalnego monitorowania mogą pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu ciągłości skutków działań i ulepszeń w czasie.

Oferty pracy Schneider Electric Polska Sp. z o.o
Katalogi firmy Schneider Electric Polska Sp. z o.o
Produkty Schneider Electric Polska Sp. z o.o
Projekty Schneider Electric Polska Sp. z o.o
Video Schneider Electric Polska Sp. z o.o
Targi w których uczestniczy Schneider Electric Polska Sp. z o.o