5 paź 2015 / Enea /

Linia energetyczna Załom – Goleniów przebudowana.

Zakończył się trzeci, ostatni już etap, budowy linii wysokiego napięcia relacji Załom - Goleniów. To kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji szczecińskiej oraz województwa zachodniopomorskiego. Enea Operator wprowadziła do eksploatacji kolejny, ponad 20-sto kilometrowy odcinek linii wysokiego napięcia.

Prace nad przebudową linii 110 kV relacji Załom – Goleniów trwały od maja bieżącego roku, czyli niezwłocznie od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę. Tym samym Enea Operator ostatecznie zakończyła przebudowę części magistrali wysokiego napięcia na odcinku Dąbie – Pomorska – Załom – Goleniów. Inwestycje te znacząco wpłyną na wzrost bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko aglomeracji szczecińskiej, ale także znacznej części województwa zachodniopomorskiego. Dzięki nim poprawią się również parametry energii elektrycznej, a także zwiększą się możliwości przyłączania kolejnych podmiotów do sieci energetycznej Enei Operator.

Linia energetyczna Załom Goleniów przebudowana. W Szczecinie bezpieczniej

Ponad 20-sto kilometrowa linia 110 kV relacji Załom - Goleniów została przebudowana wg. nowoczesnych standardów technicznych. Podwyższony został również przekrój przewodów na całej długości linii oraz podniesiona maksymalna temperatura ich pracy. Pozwoliło to na zwiększenie niezawodności pracy sieci, jak również na kilkukrotne zwiększenie jej zdolności dystrybucyjnych. Wszystkie prace wykonane zostały przez gdańską firmę SAG Elbud, z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne.

Enea Operator przeznaczyła na przebudowę linii Załom - Goleniów prawie 11 mln zł. Na realizację inwestycji uzyskano również dofinansowanie unijne w wysokości prawie 4 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.2. „Lokalna infrastruktura energetyczna”, Poddziałanie 2.2.1 „Sieci elektroenergetyczne”.   

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Wideo
RELACJA Z TARGÓW ŚWIATŁO 2015
Targi Poznańskie - pasja w działaniu!

Kalendarium

Nowe firmy