12 mar 2015 / EDF /

Nawiązanie współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej pomiędzy Politechniką Warszawską (PW) a EDF SA

W dniu 12 marca Rektor Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. Jan Szmidt oraz Pan Xavier Ursat-Viceprezes EDF SA, New Nuclear Projects & Engineering podpisali w Warszawie porozumienie o nawiązaniu oficjalnej współpracy w dziedzinie badań i rozwoju jądrowego, eksploatacji elektrowni jądrowych oraz szkoleń.

Współpraca ta będzie obejmować między innymi następujące elementy: praktyki studenckie w obiektach jądrowych, wizyty doktorów i osób na stażach podoktorskich, wykłady dla studentów studiów magisterskich na kierunku Nuclear Power Engineering dotyczące zagadnień takich jak eksploatacja i konserwacja elektrowni jądrowych, analiza bezpieczeństwa, badania lokalizacji, modelowanie i symulacje pracy elektrowni jądrowej, ochrona radiologiczna itp. Porozumienie zostało podpisane podczas wizyty francuskiego premiera Manuela Vallsa, którą złożył on 11 i 12 marca w Gdańsku i Warszawie na zaproszenie polskiej premier - Ewy Kopacz.

Współpraca pomiędzy jedną z najbardziej renomowanych uczelni wyższych w Polsce i EDF — francuskim producentem energii jądrowej — umożliwi przekazanie światowej klasy wiedzyi doświadczenia z dziedziny energetyki jądrowej, a także zrealizowanie wspólnych projektów i badańw ramach Unii Europejskiej.

Polska zamierza opracować program energetyki jądrowej w oparciu o plan działania zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2014 r. Program ten pozwoli rozwinąć wysokiej klasy umiejętności techniczne i branżowe, które umożliwią funkcjonowanie w Polsce nowego, zaawansowanego sektora przemysłowego i odegrają kluczową rolę przy podnoszeniukonkurencyjności polskiego przemysłu.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Wideo
RELACJA Z TARGÓW ŚWIATŁO 2015
Targi Poznańskie - pasja w działaniu!

Kalendarium

Nowe firmy