29 kwi 2015 / Siemens /

Lepsze planowanie

Oprogramowanie o nazwie „Crowd Control” oblicza, jak poszczególne osoby lub tłumy ludzi zachowują się w sytuacjach zagrożenia. Program pozwala specjalistom z wyprzedzeniem i w czasie rzeczywistym obserwować i usprawniać ewakuację oraz działania ratownicze. Takie ulepszenia to jedno z najbardziej złożonych zadań stojących przed służbami bezpieczeństwa.

Crowd Control z wyprzedzeniem określa, jak tysiące lub więcej ludzi zachowa się podczas ewakuacji. A  do tego robi to z prędkością 10 razy większą niż wydarzenia dziejące się w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu rozwiązaniu procesy planowania budynków przebiegają sprawniej, a szkolenia pracowników ochrony są o wiele łatwiejsze. Symulacje ewakuacji budynków to niezależna usługa konsultingowa oferowana przez Siemensa. Taka usługa obejmuje cały zakres prac analitycznych, od zebrania i przygotowania danych do stworzenia raportów i interpretacji wyników.

Lepsze planowanie

Jednym z powodów, dla których stworzenie z wyprzedzeniem planów ewakuacji stanowi takie wyzwanie, jest dynamiczny charakter warunków panujących podczas sytuacji krytycznych, takich jak pożary lub strzelaniny. Trudno jest oszacować liczbę osób obecnych w pomieszczeniu podczas wystąpienia zagrożenia oraz to, jaki odsetek z nich może zaliczać się do kategorii uprzywilejowanych (np. ludzie starsi, niepełnosprawni, dzieci). Co więcej, przypadkowe obiekty lub tymczasowe remonty mogą zablokować przejścia i uniemożliwić ludziom skorzystanie z wyjść ewakuacyjnych.

Konsultanci z Siemensa we współpracy z klientami, architektami oraz planistami opracowali różne scenariusze, w których zastosowali Crowd Control do wykonania obliczeń i wizualizacji wyników. Oprogramowanie to pozwala specjalistom między innymi uwzględniać w scenariuszu ewakuacji różnego typu osoby oraz zablokowanie przejść. Algorytm opracowany przez globalny dział badawczo-rozwojowy Siemensa, Corporate Technology, dzieli przestrzeń na małe wirtualne komórki, z których każda odpowiada przestrzeni potrzebnej dla jednej osoby. Pola siłowe są wykorzystywane do określenia zachowania pustych i zajętych komórek. Użytkownicy mogą wybrać punkty startowe i docelowe poszczególnych osób. Po ustawieniu parametrów model tworzy scenariusz ewakuacyjny, który pozwala przewidzieć lokalizacje niebezpiecznych zdarzeń podczas ewakuacji w wybranych warunkach.

Bezpiecznie jeszcze przed rozpoczęciem budowy

Ponieważ wyniki mogą zostać przedstawione w postaci trójwymiarowej w czasie rzeczywistym, oprogramowanie może być również wykorzystywane jako narzędzie treningowe do demonstrowania różnych scenariuszy pracownikom ochrony. Konsultanci Siemensa towarzyszą również osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i architektom podczas wykorzystywania Crowd Control do analizowania planów budynków. W rezultacie budynki stają się bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne, jeszcze zanim zostaną zbudowane.

Możliwe obszary zastosowania oprogramowania to lotniska, stacje kolejowe, szkoły, centra handlowe czy też budynki biurowe. Szczególnie w przypadku lotnisk i dworców kolejowych symulacje są jedynym możliwym sposobem ustalenia, czy istniejące plany będą odpowiednie w sytuacjach kryzysowych. Specjaliści z Siemensa planują dalsze rozszerzenie Crowd Control, by możliwe było tworzenie symulacji innych złożonych scenariuszy, takich jak powodzie lub wybuchy.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Wideo
RELACJA Z TARGÓW ŚWIATŁO 2015
Targi Poznańskie - pasja w działaniu!

Kalendarium

Nowe firmy