25 maj 2015 / MTP /

Startują targi Expopower i Greenpower

Debata o innowacjach kreujących przyszłość czyli Forum InnoPower oraz kongres Energi@21 z udziałem wszystkich grup energetycznych – to dwa najważniejsze wydarzenia tegorocznych Międzynarodowych Targów Energii EXPOPOWER 2015 (26-28 maja 2015). Targom towarzyszą Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER.

W stolicy Wielkopolski zaprezentuje się ponad 200 firm z Polski, Austrii, Belgii, Niemiec, Chin, Holandii, Litwy, Rumunii, Włoch, Szwecji i Węgier. Będzie to dobra okazja, by poznać rynkowe trendy, także międzynarodowe, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża. Ekspozycję tegorocznych targów EXPOPOWER tworzy oferta producentów wyposażenia i systemów, a także dostawców aparatury i gotowych rozwiązań dla branży energetycznej. Na ekspozycji GREENPOWER znajdziemy ofertę producentów i dostawców urządzeń dedykowanych wykorzystaniu energii słońca, wiatru, wody czy biopaliw. Uzupełnianie się tematyki obu ekspozycji stanowi interesującą mieszankę sprzyjającą wymianie doświadczeń.

Energia przyszłości - dlaczego dotyczy to każdego z nas?

W dniach 26-27 eksperci z całego świata spotkają się w Poznaniu, by wspólnie szukać odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania o przyszłość branży energetycznej. Na Kongresie Energi@21> będzie można poznać najnowsze światowe trendy, prognozy nadchodzących zmian i ich konsekwencje. A dotyczą one nas wszystkich.

Branża energetyczna zmienia się na naszych oczach. Domy i budynki samowystarczalne, a nawet zarabiające na wytwarzanej energii stają się faktem. Trwają intensywne prace nad nowoczesnymi bateriami pozwalającymi każdemu magazynować nadwyżki energii. Firmy energetyczne starają się unowocześniać swoją ofertę, realizując choćby strategię multi-utility. Łączą siły i oferują wspólnie produkty z bankami czy firmami ubezpieczeniowymi. W tle dzieją się ważne procesy globalne, w tym sprawa energetycznej niezależności i bezpieczeństwa. O tym wszystkim będzie można porozmawiać z ekspertami w Poznaniu. W gronie ponad 40 prelegentów znaleźli się uznani naukowcy i praktycy z kraju i z zagranicy. To właśnie oni zaproponowali tematy dziewięciu paneli, które towarzyszyć będą Kongresowi. Szczegóły w programie poniżej.

Innowacje, które kreują nową rzeczywistość

Diagnostyka on-line, Internet rzeczy, łączność w ramach rozwiązań smart, analiza big data, bezpieczeństwo informacji, googlizacja życia – świat najnowszych technologii wkrótce zawita do Poznania za sprawą Forum InnoPower, które odbędzie podczas targów Expopower w dniach 26-28 maja 2015.

Jakiej wizji przyszłości możemy się spodziewać? Co w praktyce oznacza Internet rzeczy? Do czego możemy efektywnie wykorzystywać technologie mobilne? Jakie są możliwości wykorzystania dronów? Skąd finansować innowacyjne inwestycje? – na te oraz wiele innych ciekawych kwestii związanych z nowymi technologiami uczestnicy Forum InnoPower
w Poznaniu postarają się spojrzeć z dwóch stron: przedsiębiorcy i wynalazcy. Szczegóły w programie poniżej.

Program wydarzeń pierwszego dnia targów Expopower i Greenpower

26.05.2015 r., Poznań

godz.

tytuł

wydarzenie

Organizatorzy

9.00-14.30

Belgijskie rozwiązania w energii odnawialnej: doświadczenie i praktyka – spotkania b2b z flamandzkimi firmami

-Tematyka OZE, technologia solarna, zwłaszcza fotowoltaika, jak i technologia biogazowa i odzysk energii z odpadów, osadów i ścieków.
-Proponowane i wdrażane rozwiązania w Polsce (m.in. ustawa prosumencka) funkcjonujące od lat na rynku belgijskim.
- Dyskusja

Pawilon 8A, ST. 24, pawilon 7 sala E.F, wstęp wolny

GREENPOWER

Flanders Investment
& Trade

10.00-10.30

Uroczyste otwarcie targów

Hol paw. 7,7A, wstęp wolny

Expopower, Greenpower, Innopower

MTP

10:00-14:00

VI Konferencja Naukowo Techniczna "Energooszczędność w oświetleniu " - TECHNIKA ŚWIETLNA 2015

9.30 – Otwarcie sekretariatu konferencji, rejestracja uczestników
10.00 – Otwarcie konferencji
10.10 – Wprowadzenie – Piotr Pracki i Jan Grzonkowski (Polski Komitet Oświetleniowy SEP), Wojciech Żagan (Politechnika Warszawska)
10.40 – Rola emocji w odbiorze światła – Paweł Baranowski
10.55 – Ocena efektywności energetycznej projektowanego oświetlenia drogowego – Piotr Pracki (Politechnika Warszawska)
11.10 – Wybór klas oświetlenia drogowego zgodnie z nową wersją CEN/TR 13 201-1:2014
– Małgorzata Górczewska (Politechnika Poznańska)
11.25 – Badania parametrów cieplnych diodowych zamienników lamp tradycyjnych – Przemysław Skrzypczak (Politechnika Poznańska)
11.40 – Atrakcyjność reklam LED, a ich zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i uciążliwość dla mieszkańców – Małgorzata Zalesińska (Politechnika Poznańska)
11.55 – Monitoring instalacji oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw LED w Warszawie – Dariusz Czyżewski (Politechnika Warszawska)
12.10 ÷12.30 – P r z e r w a
12.30 – Efektywne oświetlenie z użyciem przemysłowych opraw LED: dla rolnictwa,

przemysłu spożywczego i transportu kolejowego – Leszek Leniarski (KRULEN Sp. z o.o.)

12.45 – Prezentacja Firmy KRULEN Sp. z o.o.
12.55 – Aktualne wyzwania dla świata oświetleniowego w związku z wiodącą rolą technologii LED – Marcin Bocheński (OSRAM Sp. z o.o.)
13.10 – Efektywne rozwiązania LED w oświetleniu drogowym – Michał Garkowski (Schréder Polska Sp. z o.o.)
13.25 – Inteligentne oświetlenie w mieście – Marek Łasiński (PHILIPS S.A.)
13.40 – Prezentacja Firmy Jean Mueller Polska Sp. z o.o. (Ograniczniki przepięć dla zabezpieczeń latarni do opraw z diodami LED – Zbigniew Błażejewski)
13.50÷14.00 – Z a k o ń c z e n i e k o n f e r e n c j i (wydanie zaświadczeń OP SEP i WOIIB)

pawilon 7 sala G.H, wstęp wolny

 

EXPOPOWER

Oddział Poznański SEP, Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, MTP

10:00 -13:10

Inwestycje w Elektrownie Wodne

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji
10:10 – 10:40 Jak znaleźć dobrą lokalizację oraz określić jej potencjał Karol Ślizowski – Specjalista ds. GIS, Instytut OZE Sp. z o.o.
• aktualne bazy lokalizacji
• wyniki projektu Restor Hydro
• geoportal KZGW
10:40 – 11:10 Jak rozpocząć inwestycję i skutecznie pozyskać lokalizację Łukasz Kalina – Kierownik Projektu, Instytut OZE Sp. z o.o.
• prace przedprojektowe
• koncepcja techniczna
• decyzja środowiskowa
11:10 – 11:40 Modele inwestycyjne dla MEW Michał Kubecki – Redaktor naczelny, Energetyka Wodna
• spółdzielnia energetyczna
11:40 – 12:10 Nowe technologie dla modernizacji MEW Kuba Puchowski - Członek Zarządu, TRMEW
• technologie proekologiczne
• technologie niskospadowe
12:10 – 12:40 Sprzedaż energii z odnawialnego źródła Radosław Koropis- Wiceprezes Zarządu TRMEW Obrót Sp. z o.o.
• modele rynku obrotu energią,
• formy handlu energią,
• produkcja energii na własny rachunek.
12.40 – 13.10 Zakończenie

pawilon 7, sala A, wstęp płatny

 

GREENPOWER

Energetyka Woda, portal ioze.pl

10:30-15:00

Warsztaty INNOPOWER "Pomysł - pieniądz - rynek"

prowadzący: dr Jan Rączka

Wykład, prof. Bronisław Misztal, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Portugalskiej „Opłaca się być innowacyjnym”

Grupa I – Agencje Rządowe
11.00 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Leszek Grabarczyk, Hubert Gęsiarz
11.15 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dr Michał Bańka

11.30 Agencja Rozwoju Przemysłu, Piotr Krzyżewski
11:45 UK Trade Investment, Krzysztof Jedziniak
12:00 Przerwa

Grupa II – Korporacyjne Ventura Capital / Venture Capital / Fundusze Seed
prowadzący: dr Adam Olszewski i dr Marek Dietl

12.15 T-mobile, dr inż. Magdalena Wasiluk-Hassa
12.30 Giza Polish Ventures, Ewa Abel (GPV), MNichał Olszanki (PIBiR)
12.45 Infini, dr Maciej Wieloch, Fundusz Infini jako partner w komercjalizacji projektów B+R
13.00 Black Pearls VC, Alexander Lubański, Agata Kukwa – PR Manager
13.15 Przerwa

Grupa III – Otoczenie biznesu i Doradcy
prowadzący: dr inż. Krzysztof Hajdrowski
13:30 KIC Innoenergy, dr inż. Rafał Mrówka
13:50 CETE, dr Marek Dietl
14.10 Klaster BTM, Paweł Nowicki, Jak rozwinąć ekosystem innowacji od pomysłu do rynku w polskich warunkach?
14.30 Koniec

przestrzeń konferencyjna paw. 7 A, wstęp wolny

 

INNOPOWER, EXPOPOWER

MTP

11.00 -16.00

III Forum Fotowoltaiki

11.00 – 11.10 Powitanie i wprowadzenie - Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia”
11.10 – 11.40 Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii
Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
11.40 -12.00 Mikroinstalacje PV - nowy system wsparcia prosumenta PV
Weronika Pelc, Radosław Wasiak, kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Warszawa
12.00 – 12.30 Program Certyfikowania Mikrosystemów OZE
dr inż. Stanisław M. Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
12.30 – 12.50 Procedury odbioru końcowego systemów PV
dr inż. Tadeusz Żdanowicz, Politechnika Wrocławska
12.50 – 13.10 Fotowoltaika w programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przedstawiciel NFOŚiGW
13.10 – 13.30 Jak dobierać zabezpieczenia instalacji PV ze względu na przepięcia, przeciążenia i zwarcia
Zbigniew Błażejewski, prezes zarządu Jean Muller Polska, Warszawa
13.30 – 13.50 Jak prosto i skutecznie zaprojektować system PV
Marek Sobieniecki, Nordpeak Consulting
13.50 – 14.10 Poprawny dobór falowników w instalacji PV

Maciej Piliński, Fronius Poland, Lubieniewice
14.10 – 14.30 Finansowanie projektów PV oraz projektów zintegrowanych z innym źródłem ze środków Banku Ochrony Środowiska
Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska
14.30 – 14.50 ELWA - kompaktowe urządzenie do produkcji c.w.u zasilane prądem stałym produkowanym z wykorzystaniem fotowoltaiki z możliwością dogrzania wody prądem z sieci 230 V
Krzysztof Mostek, P.P.U.H. Poomost, Pstrzejowice
14.50 – 15.10 Relacje operatorów systemów dystrybucyjnych z wytwórcami energii w mikroinstalacjach w świetle ustawy o OZE
Maciej Szambelańczyk, WKB Wierciński Kwieciński Baehr, Poznań
15.10 – 15.30 Jak zabezpieczyć instalacje PV przed pożarem i jego skutkami
Piotr Michał Leszek, Prezes Zarządu Portal Słoneczny Dach
15.30 – 16.00 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów

dr Stanisław Pietruszko, Anna Żyła, Wojciech Stawiany, Henryk Klein, Edward Orłowski, Maciej Kapalski

sala konferencyjna paw. 8A, wstęp wolny

 

Greenpower

ABRYS, Czysta Energia

11.00 -13:00

Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy Energia@21: Innowacyjne Przedsiębiorstwo Energetyczne

11.00-11.30 Otwarcie konferencji - Marek Woszczyk, PKEE, Dr Krzysztof Zamasz


11.30-13.00 PANEL I
Społeczno – gospodarcze wymiary funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego XXI wieku. Prowadzenie : Ambasador Andrzej Byrt

Paneliści: Filip Thon (RWE), Dariusz Lubera (Tauron), prof. Witold Orłowski (Politechnika Warszawska), Roman Walkowiak (KGHM)

 1. Różne wymiary odpowiedzialności społecznej nowoczesnego przedsiębiorstwa energetycznego (wobec społeczeństwa, wspólnot lokalnych, regionalnych, państw, Europy, świata)

 2. Środki i formy realizacji społecznej odpowiedzialności firm energetycznych

 3. Odpowiedzialność społeczna a gospodarka

 4. Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne w innowacyjnej gospodarce

Sala Ziemi – Mała, wstęp płatny

 

Energia21

PKEE, MTP

11:00 -14:30

GLOB PEŁEN ENERGII 2015

Konkurs z nagrodami "Koło pełne energii"
Talk Show "20 minut o energetyce" – instalacja nowobudowana a nowo przyłączona – niejasne zapisy Ustawy o OZE
7 grzechów programu Prosument – pierwsze doświadczenia z funkcjonowania programu – Net metering – zasady rozliczenia i ekonomika instalacji
Nowe wymagania zakładów energetycznych w zakresie przyłączenia mikroinstalacji
System aukcyjny – jak przygotować inwestycje OZE
Finansowanie inwestycji – przegląd aktualnych programów
Czy hybrydy zawojują polski rynek? Nowości z techniki grzewczej
Mapa ciepła z OZE
Problem niskiej emisji – przyczyny, skutki, rozwiązania

GLOB paw.7, wstęp wolny

 

GREENPOWER

Globenergia

11.00 -14.00

V Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego „Nowoczesne technologie inteligentnych sieci energetycznych - SMART GRIDS”

11:00 - 11:45 - Konferencja prasowa Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego
- ”Omówienie raportu na temat rynku firm elektroinstalacyjnych w Polsce powstałego przy współpracy PSE i magazynu ELEKTROSYSTEMY” oraz „Prezentacja jubileuszowa – 25 lat firmy AGAT S.A.” będącej członkiem Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego (Pan Zbigniew Winkiel Prezes PSE, Prezes Przedsiębiorstwa AGAT S.A.)
11:45 - 12:00 - Przerwa śniadaniowa
12:00 – 12:05 - Otwarcie V Konferencji Polskiego Stowarzyszenia
Elektroinstalacyjnego pt.: „Nowoczesne technologie inteligentnych sieci energetycznych - SMART GRIDS” (Pan Zbigniew Winkiel Prezes PSE, Prezes Przedsiębiorstwa AGAT S.A.)
12.05 -12:25 - „Szanse i zagrożenia wprowadzenia w Polsce powszechnego inteligentnego opomiarowania energii elektrycznej” (Pan Andrzej Piesiak, Prezes Zarządu, FOXYTECH Sp. z o.o.)
12.25 -12.45 - „Zastosowanie baz danych klasy NoSQL do budowy wydajnej infrastruktury przetwarzania danych w Smart Grids.” (Pan Adam Rybski Z-ca Dyrektora Ds. Realizacji Projektów Zakładu Informatyki Przemysłowej, PROCOM SYSTEM S.A.)
12.45 – 13:00 - Przerwa kawowa
13:00 – 13:20 - „Wnętrzowa rozdzielnica WN typu Optima 145 jako główny element inteligentnej, nowoczesnej stacji typu GPZ” (Pan Sławomir Staszak, Dyrektor Projektu, ELEKTROBUDOWA S.A.)
13:20 – 13:45 „Zabezpieczenia elektroenergetyczne i system restytucyjny Self - Healing Grid jako element systemu Smart Grid” (Pan Krzysztof Burek Kierownik ds. Aplikacji, Schneider Electric Sp. z o.o.)
13:45 – 14:00 - Dyskusja i zakończenie konferencji (Pan Zbigniew Winkiel Prezes PSE, Prezes Przedsiębiorstwa AGAT S.A.)

pawilon 7 sala B, wstęp wolny

EXPOPOWER

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne

 

14.00 -17:00

Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy Energia@21: Innowacyjne Przedsiębiorstwo Energetyczne

14.00-15.30 PANEL II
Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne

Prowadzenie: Marek Samotyj (EPRI)

Paneliści: dr Peter Fox-Penner (The Brattle Group), Stathis Peteves (KE – JRC’c Institute for Energy and Transport), Robert Stelmaszczyk (PTPiREE), Andrzej Tersa (Energa)

 1. Czy kreatywność i innowacyjność to ważne cechy w biznesie energetycznym?

 2. Obszary badań, rozwoju, demonstracji i wdrożeń (RD3) w sektorze energetycznym

 3. Sposoby wsparcia RD3 w sektorze energetycznym

 4. Wpływ liberalizacji i polityki klimatycznej na innowacyjność firm energetycznych

 5. Innowacyjność sektora energetycznego wobec innych sektorów

15.30-17.00 PANEL III
Przedsiębiorstwa energetyczne, bezpieczeństwo energetyczne i transformacje na rynku europejskim

Prowadzenie: Iana Dreyer

Paneliści: Marek Woszczyk (PGE, PKEE), Aleksander Grad (Tauron), dr Dalius Misiūnas (Lietuvos Energija), Jean-Arnold Vinois (European Commission), John Sinner (EIB)

 1. Przedsiębiorstwa energetyczne w Europie Środkowej i Wschodniej – pozycja rynkowa, zmiany technologiczne, środowiskowe i geopolityczne

 2. Innowacja + cyfryzacja + efektywność – czerpanie korzyści z bardziej zdecentralizowanego systemu energetycznego

 3. Elastyczność w zaopatrzeniu – rozwój centrów handlu gazem i energią elektryczną w Europie Środkowej i Wschodniej

 4. Infrastruktura – rola Unii Energetycznej oraz Europejskiego Planu Inwestycyjnego

Pawilon 15 sala 1.G, wstęp płatny

 

Energia21

PKEE, MTP

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Wideo
RELACJA Z TARGÓW ŚWIATŁO 2015
Targi Poznańskie - pasja w działaniu!

Kalendarium

Nowe firmy